FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
PDF Drukuj Email

Oferujemy wykonanie projektu dobrze zaplanowanej przestrzeni, aranacji wntrz, ktre daje pastwu niewymierne korzyci. Aranacja wntrza mieszkalnego jest sposobem wyraania stylu ycia, osobowoci mieszkajcych w nim osb. Satysfakcja z przebywania w takim wntrzu pomoe doceni nie tylko funkcjonalno i ergonomi przestrzeni, ale take wyostrzy postrzeganie i zwizane z tym odczucia. Wysoka jako projektw wntrz publicznych przekada si na konkretne zyski firm po przez efekt zwikszonej sprzeday lub wzrost wydajnoci w zaprojektowanym ergonomicznie rodowisku pracy.

Zapewniamy Pastwu :

- Kompleksowy projekt caych wntrz mieszkalnych (mieszka, domw ), lub wybranych pomieszcze o okrelonych funkcjach ( azienka, kuchnia, sypialnia, pokj dziecka itp. )

- Planowanie przestrzeni i aranacje wntrz uytecznoci publicznej, oraz wntrz komercyjnych.

- Planowanie przestrzeni i aranacje wystaw sklepowych, oraz stoisk targowych.

- Projektowanie i aranacja wntrz on line.

Nasze projekty cechuje profesjonalizm na kadym etapie realizowanej usugi.

Zapewniamy Pastwu funkcjonalne i estetyczne wntrza tworzone poprzez odpowiednio dobrane formy, ksztaty, kolorystyk, materiay.

Wyszukane poczenie materiaw potrafi stworzy projekt , w ktrym np. drewno, kamie, szko przenikaj si wzajemnie . Du uwag przywizujemy do owietlenia budujcego nastrj , podkrelajcego walory uytych materiaw , akcentujcego tak wane detale.

Tak skomponowany projekt gwarantuje Pastwu pen satysfakcj perfekcyjnie zaplanowanej przestrzeni i peni dozna estetycznych. Funkcja i pikno musz si wzajemnie uzupenia . Naszym celem jest przekroczenie oczekiwa zleceniodawcw. Istot naszej pracy jest oboplne zaufanie , ktre procentuje w sprawnym funkcjonowaniu projektu. Ide jest waciwe i szczegowe zinterpretowanie potrzeb i pomysw klienta i rozwinicie ich tak , aby zaowocowao osigniciem efektu wntrz funkcjonalnych i profesjonalnych .Wyceny projektw s dokonywane indywidualnie w zalenoci od zakresu prac projektowych jak rwnie powierzchni i iloci wntrz,cena od 50 do200 z. za m2.

Zapewniamy Pastwu kompleksowy projekt :

- Wntrz mieszkalnych

- Wntrz uytecznoci publicznej

- Wntrz komercyjnych

Oferujemy wykonanie projektu dobrze zaplanowanej przestrzeni i aranacji wntrz. Cechuje nas profesjonalizm na kadym etapie realizowanej usugi.

Prac nad projektem rozpoczynamy od niezobowizujcego spotkania. Podczas , ktrego dokadnie i z najwysz uwag wsuchujemy si w potrzeby, oczekiwania i preferencje klienta. Wszystko po to, aby stworzy niepowtarzalny wygld pomieszczenia , jego indywidualno i styl . Wane jest dostosowanie wszystkich detali wntrza do potrzeb jego uytkownikw, uwzgldniajc jego charakter i przeznaczenie . Na spotkaniu ustalamy rwnie zakres projektu , budet finansowy jakim dysponuje inwestor, oraz termin wykonania prac projektowych.

Ostatecznym etapem jest wycena , tworzona zawsze indywidualnie dla kadego inwestora. Po zaakceptowaniu wyceny , ustaleniu terminu i oczekiwa klienta , oraz odpowiedzeniu na wszystkie pytania przechodzimy do podpisania umowy. Ustala si wstpny cykl spotka. Przystpujemy do tworzenia projektu , ktry obejmuje wszystkie wybrane i ustalone czynniki . Kady klient zapoznaje si z nasz ofert , ktra uatwi dokonanie wyboru najbardziej odpowiedniego dla swoich potrzeb i preferencji projektu. Nastpnie wykonywana jest inwentaryzacja.

Proponujemy rne warianty wykonania projektu , oraz rozszerzony zakres pracy :

- Projekt kompleksowy

- Projekt podstawowy

- Projekt koncepcyjny

- Projekt funkcjonalny

- Nadzr autorski nad realizacj projektu

- Konsultacje projektowe

- Doradztwo

- Aranacja wntrz , oraz ( PROJEKTOWANIE I ARANACJA WNTRZ ON LINE)

PROJEKT KOMPLEKSOWY

- RZUT TECHNICZNY WNTRZA PODLEGAJCEGO ARANACJI

- RZUT TECHNICZNY Z NANIESIONYMI ZMIANAMI W UKADZIE CIANEK DZIAOWYCH

- ROZMIESZCZENIE PUNKTW ELEKTRYCZNYCH

- ROZMIESZCZENIEPRZYCZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

- PROJEKT PODOGI ( NP. UKAD PYTEK )

- PROJEKT SUFITW PODWIESZANYCHI

- FOTOREALISTYCZNE WIZUALIZACJE 3 D

- ZESTAWIENIE MATERIAW

- KONCEPCJE KOLORYSTYCZNE

- RYSUNKI WYKONAWCZE

- KOSZTORYS

- ARANACJA WNTRZ

- PROJEKTY ZABUDOWY Z PYTY G-K (CIANEK DZIAOWYCH,WNK,ZABUDW)

DODATKOWE OPCJE

- KONSULTACJE Z INWESTOREM I SPOTKANIA W PUNKTACH SPRZEDAY

- NADZR AUTORSKI NAD WDROENIEM PROJEKTU ,

-NADZR BUDOWLANY POD KLUCZ

- KONSULTACJE PROJEKTOWE

- PROJEKT I ARANACJA WNTRZ ON LINE

PROJEKT PODSTAWOWY

ZAWIERA WSZYSTKO, TO Z CZEGO SI SKADA PROJEKT KOMPLEKSOWY , BEZ WYBORU ELEMENTW WYPOSAENIA

PROJEKT KONCEPCYJNY

ZAWIERA 2-3 KONCEPCJE UKADW FUNKCJONALNYCH POMIESZCZE , ORAZ DO WYBRANEJ JEDNEJ KONCEPCJI:

- UKAD CIAN DZIAOWYCH

- ROZMIESZCZENIE MEBLI

- FUNKCJONALNY PROJEKT KUCHNI ( BEZ PYTEK CERAMICZNYCH ) ,UKAD MEBLI , ORAZ I SPRZTU AGD

- FUNKCJONALNY PROJEKT AZIENKI ( BEZ PYTEK CERAMICZNYCH ), UKAD MEBLI , ORAZ CERAMIKI SANITARNEJ

- PROJEKT SUFITW PODWIESZANYCH

- PROJEKT LOKALIZACJI OWIETLENIA

PROJEKT FUNKCJONALNY

JEST TO RYSUNEK W POSTACI RZUTU Z GRY , PRZEDSTAWIA MOLIWO ROZMIESZCZENIA CIAN DZIAOWYCH , ORAZ MEBLI.

PROJEKTY WYKONAWCZE

ZAWIERAJ RYSUNKI TECHNICZNE Z WYMIARAMI I OPISAMI CO ZNACZNIE UATWIA KOMUNIKACJE I MINIMALIZUJE ILO WIZYT INWESTORA NA BUDOWIE.

NADZR AUTORSKI

PRZEPROWADZA SI GO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI ,UMOLIWIA ON KONTROL NAD WACIWYM PRZEBIEGIEM WDROENIA PROJEKTU , ZGODNYM Z USTALONYMI ZAOENIAMI.

ARANACJA

DOTYCZY WNTRZA , KTRE NIE WYMAGA PRZERBEK INSTALACYJNO-BUDOWLANYCH . ARANACJA POLEGA NA STWORZENIU OKRELONEGO CHARAKTERU WNTRZA ZA POMOC : MEBLI , DODATKW , KOLORYSTYKI , FAKTURY , MATERIAW I WYPOSAENIA .

PROJEKTOWANIE WNTRZ

WYMAGA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO . POWSTAJE ON W PRZYPADKU GENERALNYCH REMONTW , ORAZ DOTYCZY POMIESZCZE W STANIE DEVELOPERSKIM .

DORADZTWO

JEST TO PORADA DOTYCZCA POMOCY W DOBORZE KOLORYSTYKI , OWIETLENIA , ORAZ MEBLI DO KONKRETNEGO WNTRZA.

KONSULTACJE PROJEKTOWE

JEST TO CZAS DODATKOWO PRZEZNACZONY DLA INWESTORA W PRZYPADKU BYSKAWICZNYCH PORAD LUB WYJAZDW NIE PRZEWIDZIANYCH W USTALONYM PROJEKCIE.


INWENTARYZACJA

PRZEPROWADZANA JEST W POMIESZCZENIU DO , KTREGO MA BY ZROBIONY PROJEKT .JEST TO DOKADNE ZWYMIAROWANIE I SPISANIE CECH SZCZEGLNYCH , ORAZ ZROBIENIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ PRZEZ ARCHITEKTA.

 

projektowanie wnetrz i aranzacja wnetrz, agart, studio design

projektowanie i aranzacja wnetrz
AgArt 2010 | Projektowanie i aranacja wntrz
Powered by Atlantis-Art